právní servis

Právní servis

Nabízíme Vám právní řešení Vaší situace vždy s ohledem na Vaše zájmy a požadavky a s přihlédnutím ke všem specifikům konkrétního případu. Poskytneme Vám právní pomoc při finalizaci smluv a nabídneme možnost právní konzultace k řešenému případu. Právní služby pro nás zajišťuje advokát.

Připravíme pro Vás:

 • zprostředkovatelskou smlouvu
 • rezervační smlouvu
 • nájemní smlouvu
 • kupní smlouvu (v případě potřeby i budoucí smlouvu kupní), včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Dále zajistíme:

 • všechny potřebné podklady a právní dokumenty (nabývací titul, LV, projektovou dokumentaci, kolaudační rozhodnutí, prohlášení vlastníka)
 • úschovu finančních prostředků na jistotní účet nebo do advokátní či notářské úschovy, úschovu listin
 • notářské ověření dokumentů
 • podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • vyřízení víz a povolení k pobytu (viz. Pro zahraniční klienty?) a založení společnosti (viz. Založení společnosti), správu těchto společností včetně vedení účetnictví a placení daní
 • jednání na úřadech a získání příslušných povolení
 • v případě využití úvěrového financování – vklad potřebných dokumentů na katastr nemovitostí a předložení dokladu o zavkladování hypoteční bance pro včasné čerpání úvěru


© 2008   Masters RealVeškerá práva vyhrazena.